درباره مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی

کلمات کلیدیمعامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو

اطلاعات تماس مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی

آدرس : مطب: ایران-کردستان-سنندج-خیابان شهید تعریف - روبروی رادیولوژی شفاء - ساختمان ژیوار 2 - طبقه چهارم - واحد 2- کدپستي 6617616786

تلفن : 087-33229922, 087-33229933

وب سایت : www.dr-shivamahboobi.ir


زمینه فعالیت مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی دکتر شیوا محبوبی