درباره مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )

مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )

کلمات کلیدیمعامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو

اطلاعات تماس مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )

آدرس : شعبه: ایران-کردستان-سنندج-خیابان شهید تعریف - روبروی رادیولـــوژی شفاء - ساختمان ژیـوار 2 - طبقه اول - واحد 2.- کدپستي 6617616777

تلفن : 087-33249129

وب سایت : www.dr-shivamahboobi.ir


زمینه فعالیت مطب دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی ( دکتر شیوا محبوبی )